Dohodnine in donacije

0,5 % vaše dohodnine lahko namenite tudi našemu delovanju. Takšna donacija vam ne bo povzročila nobenega dodatnega finančnega bremena, ampak gre iz sredstev, ki bi vam jih v vsakem primeru odvedla država. Kot davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu do donacije namenite 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh donacij pa ne sme presegati 0,5 %.

Zahtevo lahko vložite kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Kako to storim?

  • Izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije na spletni strani eDavki.

 

  • Na spodnji povezavi najdete našo vloge za namenitev dela dohodnine, kliknite na ime naše humanitarne organizacije in odprl se vam bo Word obrazec, ki ga izpolnite s svojimi podatki, natisnite, podpišite in pošljite na davčni urad ali izbrani humanitarni organizaciji, ki ga bo posredovala naprej.Če želite del dohodnine odmerjene za letošnje leto nameniti za donacije, morate obrazec oddatido 31. decembra.

Vloga za namenitev dela dohodnine za našo organizacijo