Naslov

Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije
Štepanjsko nabrežje 38
1000 Ljubljana

Matična številka: 1202901000
Davčna številka: SI36310760
Davčni zavezanec: Ne
Transakcijski račun: SI56 1914 0500 0010 049 (Deželna banka Slovenije, d.d.)

Pravnoorganizacijska oblika: Društvo, zveza društev
Datum vpisa subjekta v sodni register: 15.10.1997
Vpisna številka:
Šifra dejavnosti: Q88.991 – Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Zastopnik: prof. dr. Irena Keber, dr. med., predsednica

 

Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu št. 08-5/98, izdana 26. 11. 1998

Odločba o priznanju statusa humanitarnih organizacij. Štev. 5005-23/2004-4, šifra HO-KO-OOO1/05, datum 14.01.2005

 

Kontaktna oseba: Alenka Babič, univ. dipl. sociologinja

podpredsednica

041 602 216, podpredsednica@zkdks.si

Telefonska številka

041 602 216

E-mail

info@zkdks.si