ZVEZA KORONARNIH DRUŠTEV IN KLUBOV DANES

Zveza koronarnih društev in klubov vstopa v svoje enaindvajseto leto delovanja z novim vodstvom in smelimi načrti.

Naša prvenstvena naloga je še vedno podpora društvom pri izvajanju celovite vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov. Zagotavljamo strokovne osnove za delo v društvih, usposabljamo izvajalce programov in si prizadevamo pridobiti čim več javnih sredstev za te dejavnosti.

20. letnica Zveze je bila vzpodbuda za izdajo prvega slovenskega Priročnika za koronarne bolnike, s katerim pričenjamo z novim sklopom aktivnosti – prizadevanjem za opolnomočenje koronarnega bolnika. Koronarnim bolnikom želimo povečati dostopnost do aktivnosti opolnomočenja in jih v čim večjem število vključiti v organizirane oblike vseživljenjske rehabilitacije. Tem aktivnostim bodo namenjena tudi pridobljena sredstva iz triletnega razpisa Ministrstva za zdravje (2017-2019).

Zveza z aktivnostmi strokovnega sveta skrbi za posodabljanje obstoječih programov in razvoj novih oblik dela za posamezne skupine koronarnih bolnikov. Vzpostavlja sistematično sodelovanje s strokovno javnostjo, predvsem Združenjem kardiologov Slovenije.

Zveza organizira in vodi programe usposabljanja, ki vključujejo: temeljno usposabljanje vaditeljev in vaditeljic, usposabljanje prostovoljcev skladno z Zakonom o prostovoljstvu ter strokovna srečanja za funkcionarje društev. Organizira in vodi tudi supervizijo izvajanja teh programov

Na volilnem zboru aprila 2017 je bilo izvoljeno novo vodstvo Zveze. Predsednica Zveze je prof. dr. Irena Keber,dr. med. (KK Ljubljana), podpredsednica pa Alenka Babič (KD Dolenjske in Bele Krajne), člani izvršilnega odbora so: Alojz Brajkovič( KK Brežice), Marjeta Jenčič (KD Savinjska dolina Žalec), Vladislav Pevnik (KD Slovenske Istre in Krasa), Ana Sirc (KD Gorenjske) in Lilijana Žerdoner ( Šaleški koronarni klub  Velenje). Strokovni svet Zveze vodi doc.dr. Borut  Jug, dr. med., področje izobraževanja Jože Valenčič (KD Ilirska Bistrica), vodja aktiva vaditeljev je Lilijana Žerdoner (ŠKK), predsednica nadzornega odbora je članica Koronarnega društva Gorenjske Metka  Okršlar.

Zveza združuje 17 koronarnih društev in klubov in ima trenutno 3818 članov. V Soveniji delujejo v 81 krajih in vodijo delo 153 vadbenih skupin. Prvi koronarni klub je bil ustanovljen pred 35 leti, Zveza pa praznuje v letu 2017 20. obletnico delovanja. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od leta 2005 pa tudi status humanitarne organizacije.

Zemljevid