Kontaktni podatki društev in klubov

Koronarni klub Ljubljana

Štepanjsko nabrežje 38, 1000 Ljubljana

info@koronarni-klub-lj.si

059 962 711

www.koronarni-klub-lj.si

 

Predsednik: Petra Alenka Simpson Grom

Vodja strokovnega sveta: Dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr.med.

Vodja vaditeljev: Tina Magdalenič

Kraji, kjer poteka vadba: Ljubljana, Domžale, Log pri Brezovici, Litija, Kamnik, Logatec

Koronarni klub Celje

Gregorčičeva 6, 3000 Celje

lucfranjo@gmail.com

03 548 41 85

www.koronarni-klub-celje.com

 

Predsednik: Franjo Luc

Vodja strokovnega sveta: Prim. Janez Tasič, dr. med.

Vodja vaditeljev: Simona Voglar

Kraji, kjer poteka vadba: Celje, Laško, Vojnik, Žreče, Šentjur

Koronarno društvo Slovenske Istre

Vrtna ulica 6, 6000 Koper

kdsi@siol.net

05 627 25 50

www.kdsi.si

 

Predsednik: Ladislav Pevnik

Vodja strokovnega sveta: Simon Korošec, dr. med.

Vodja vaditeljev: Mirsada Osmani, dipl. med.sestra

Kraji, kjer poteka vadba: Koper, Semedela,  Izola, Portorož, Lucija, Prade, Škofije, Gradišče, Hrpelje-Kozina, Sežana

Koronarno društvo Gorenjske

Jezerska cesta 41 , 4000 Kranj

info@koronarno-drustvo.si

031 742 278

www.koronarno-drustvo.si

 

Predsednik: Ferdo Meglič

Vodja strokovnega sveta: Metod Prašnikar, dr. med.

Vodja vaditeljev: Andreja Magdalenič

Kraji, kjer poteka vadba: Kranj, Radovljica, Jesenice, Tržič

Koronarno društvo Postojna

Prečna ulica 2 , 6230 Postojna

koronarnodrustvopostojna@siol.net

040-874-447

www.koronarno-postojna.si

 

Predsednik: Janez Čuček

Vodja strokovnega sveta: Alojz Pavčič, dr.med.

Vodja vaditeljev: Tjaša Paternost

Kraji, kjer poteka vadba: Postojna, Pivka, Prestranek

Koronarni klub Sevnica

Trg svobode 12, 8290 Sevnica

kksevnica@amis.net

07 8140 846

 

Predsednik: Vladimira Tomšič

Vodja strokovnega sveta: Jurij Pesjak, dr. med.

Vodja vaditeljev: Darja Golob

Kraji, kjer poteka vadba: Sevnica, Krmelj, Tržišče, Trnovec

Koronarno društvo Radenci

Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci

edvard.metlicar@telemach.net

02 560 10 43, 041645365

 

Predsednik: Edvard Metličar

Vodja strokovnega sveta: Vidovič-Rauter Sonja dr.med.spec.

Vodja vaditeljev: Janja Lebarič

Kraji, kjer poteka vadba: Radenci, Gornja Radgona

Koronarni klub Savinjska dolina Žalec

Hmeljarska 3, 3310 Žalec

koronarni.klub.zalec@gmail.com

031 721 676

www.koronarni-zalec.si

 

Predsednik: Mihael Randl

Vodja strokovnega sveta: Asist. dr. Dragan Kovačič, dr.med.

Vodja vaditeljev: Andreja Vranič

Kraji, kjer poteka vadba: Žalec, Šempeter

Društvo koronarnih bolnikov Zgornje Savinjske doline

Praprotnikova ulica 7, 3330 Mozirje

kd.zg.savinjskadolina@gmail.com

 

Predsednik: Slavko Bric

Vodja strokovnega sveta: prim. Janez Poles, dr. med.

Kraji, kjer poteka vadba:

Koronarni klub Mežiške doline

Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

info@srce-si.si

070 874 911

www.srce-si.si

 

Predsednik: Alojz Ovnič

Vodja strokovnega sveta: prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med.

Vodja vaditeljev: Peter Kordež

Kraji, kjer poteka vadba: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne, Kotlje, Črneče in Dravograd

Koronarni klub Maribor

Partizanska cesta 24, 2000 Maribor

koronarni.klub.maribor@siol.net

02 252 53 32

www.koronarni-klub-maribor.si

 

Predsednica: Majda Mihoček

Vodja strokovnega sveta: prim. Mirko Bombek dr. med

Vodja vaditeljev: Renata Lošič, dipl. med.s.

Kraji, kjer poteka vadba: Maribor, Ruše, Fram, Šentilj v Slov.goricah, Slivnica, Hoče, Slovenska Bistrica, Miklavž na Dravskem polju,Poljčane, Rače

Koronarni klub Brežice

Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

koronarni.klub.brezice@gmail.com

074668108

www.koronarni-klub-brezice.si

 

Predsednik: Alojz Brajkovič

Vodja strokovnega sveta: Mojca Savnik Iskra dr.med.

Vodja vaditeljev: Marenka Petelinc

Kraji, kjer poteka vadba: Brežice, Dobova, Leskovec pri Krškem, Senovo, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog

Koronarni klub Mislinjske doline

Trstenjakova 2, 2380 Slovenj Gradec

kklub.mdoline1@gmail.com

02 884 30 14, 031 638 747

www.kk-mislinjskedoline.com

 

Predsednik: Dominik Javornik

Vodja strokovnega sveta: Maja Pušnik Vrčkovnik, dr. med.

Vodja vaditeljev: Andreja Šavc, dipl. m. s., mag.z.v.

Kraji, kjer poteka vadba: Slovenj Gradec,Šmartno, Mislinja, Dolič

Šaleški koronarni klub Velenje

Vodnikova c. 1,  3320 Velenje

koronarci.velenje@gmail.com

040 765 236, 051 323 387

www.koronarni-klub-velenje.si

 

Predsednik: Erika Berlak

Vodja strokovnega sveta: Prim. Apolon Marolt, dr.med.

Vodja vaditeljev: Aleš Brišnik

Kraji, kjer poteka vadba: Velenje, Topolšica, Vinjska gora, Šmartno ob Paki

Koronarno društvo  Ilirska Bistrica

Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica

joze.valencic@prival.si

040 364 133, 040 45 99 55

www.koronarno-ilbistrica.si

 

Predsednik: Jože Valenčič

Vodja strokovnega sveta; Andreja Vinšek Grilj,  dr.med.

Vodja vaditeljev: Magda Valenčič

Kraji, kjer poteka vadba: Ilirska Bistrica, Podgrad, Jelšane, Kuteževo, Jasen, Knežak, Pregarje

Koronarni klub  Dravske doline

Mariborska cesta 37,  2360 Radlje ob Dravi

drustvo.src.bol.dd@gmail.com

031331662

www.zd-radlje.si

 

Predsednik: Marjan Ternik

Vodja strokovnega sveta: Andrej Horvat , dr.med.

Vodja vaditeljev: Mitja Čeh

Kraji, kjer poteka vadba: Radlje ob Dravi, Vuzenica, Podvelka, Lehen

Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine

Rozmanova 10, 8000 Novo Mesto

info@koronarnodrustvo-dbk.si

www.koronarnodrustvo-dbk.si

 

Predsednik: Martinka Picelj

Vodja strokovnega sveta: mag. Boris Krajačič, dr.med.

Vodja vaditeljev: Brane Bon

Kraji, kjer poteka vadba: Šmarješke Toplice, Novo mesto, Metlika, Črnomelj, Trebnje

Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije

Štepanjsko nabrežje 38, 1000 Ljubljana

info@zkdks.si

041 602 216

www.zkdks.si

 

Predsednik: Prof.dr. Irena Keber, dr. med

Vodja strokovnega sveta :Prof. dr. Borut Jug, dr.med.

Vodja aktiva vaditeljev, Lilijana Žerdoner,  DMS, mag. zdr.nege